Är Svenska Möten ISO-certifierade?

Har ni en ISO-certifierad verksamhet eller är ni ISO-certifierade?
Svenska Möten

Kommentarer

  • Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem. Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för ditt företag i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.


    Svenska Möten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.